สวัสดี

ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน

ผู้เขียน หัวข้อ: เจาะน้ำใต้ดินอำเภอเมืองนครนายก แบคโฮขุดสระเก็บน้ำ โทร 064-5687901  (อ่าน 2876 ครั้ง)

admin
  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 51571
    • ดูรายละเอียด
โคกหนองนาโมเดลอำเภอเมืองนครนายก
ทำโคกหนองนาอำเภอเมืองนครนายก โทร 064-5687901 เกษตรทฤษฎีใหม่ ขุดคลองไส้ไก่ ต้องการช่างเจาะน้ำบาดาล ขุดสระเก็บน้ำ  โคกหนองนาโมเดลอำเภอเมืองนครนายก   โคกหนองนาอำเภอเมืองนครนายก คลองไส้ไก่อำเภอเมืองนครนายก เจาะน้ำใต้ดินอำเภอเมืองนครนายกรับออกแบบโคกหนองนาโมเดลอำเภอเมืองนครนายก แบบสวนเกษตรทฤษฎีใหม่ ฟาร์มสเตย์ หาแหล่งน้ำบาดาล  แบคโฮขุดสระเก็บน้ำ

อำเภอเมืองนครนายก รับขุดออกแบบโมเดลโคกหนองนา ขุดโคกหนองนา เกษตรทฤษฏีใหม่
รับงานขุดออกแบบ โมเดลโคกหนองนา
รับขุดสระถมที่อำเภอเมืองนครนายก วางผังสวนเกษตร
รับออกแบบฟาร์มสเตย์อำเภอเมืองนครนายก รับออกแบบสวนเกษตรทฤษฎีใหม่

ผลงานของเรา
รับออกแบบวางผังสวนต่างๆ
รับขุดออกแบบโคกหนองนาโมเดลอำเภอเมืองนครนายก
การตรวจหาแหล่งน้ำบาดาลอำเภอเมืองนครนายก
รับออแบบเกษตรทฤษฎีใหม่อำเภอเมืองนครนายก
ออกแบบเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอเมืองนครนายก
รับขุดสระเก็บกักน้ำอำเภอเมืองนครนายก


   ติดต่อสอบถาม        
            เศรษฐกิจพอเพียงคือ เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาของ
ทฤษฎีใหม่" เป็นแนวทางหรือหลักในการบริหารจัดการที่ดินและน้ำ เพื่อการเกษตรในที่ดินขนาดเล็กให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง การขาดแคลนน้ำได้โดยไม่เดือดร้อนและยากลำบากนัก
ขุดสระอำเภอเมืองนครนายก
ผลงานของเรา
ขุดสระเลี้ยงปลาอำเภอเมืองนครนายก
ขุดสระเลี้ยงปลาปลูกผักอำเภอเมืองนครนายก

ขุดคลองไส้ไก่อำเภอเมืองนครนายก
คลองไส้ไก่อำเภอเมืองนครนายก
โคกหนองนาอำเภอเมืองนครนายก

โคกหนองนาโมเดลอำเภอเมืองนครนายก
โครงการโคกหนองนาโมเดลอำเภอเมืองนครนายก
หนองนาโมเดลอำเภอเมืองนครนายก
โคก-หนอง-นา โมเดล คือ การจัดการพื้นที่ซึ่งเหมาะกับพื้นที่การเกษตร ซึ่งเป็นผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่ เข้ากับภูมิปัญญาพื้นบ้านที่อยู่อย่างสอดคล้องกับธรรมชาติในพื้นที่นั้นๆ โคก-หนอง-นา โมเดล เป็นการที่ให้ธรรมชาติ จัดการตัวมันเอง โดยมี มนุษย์เป็นส่วนส่งเสริมให้มันสำเร็จเร็วขึ้น อย่างเป็นระบบ
1. โคก: พื้นที่สูง  ผลงานของเรา
– ดินที่ขุดทำหนองน้ำนั้นให้นำมาทำโคก บนโคกปลูก “ป่า 3อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง”
– ปลูกพืช ผัก สวนครัว เลี้ยงหมู เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา ทำให้พออยู่ พอกิน พอใช้ พอร่มเย็น

2. หนอง: หนองน้ำหรือแหล่งน้ำ
– ขุดหนองเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ยามหน้าแล้งหรือจำเป็น และเป็นที่รับน้ำยามน้ำท่วม (หลุมขนมครก)
– ขุด “คลองไส้ไก่” หรือคลองระบายน้ำรอบพื้นที่ตามภูมิปัญญาชาวบ้าน

3. นา:
– พื้นที่นานั้นให้ปลูกข้าวอินทรีย์พื้นบ้าน โดยเริ่มจากการฟื้นฟูดิน ด้วยการทำเกษตรอินทรีย์ยั่งยืน คืนชีวิตเล็กๆ หรือจุลินทรีย์กลับคืนแผ่นดินใช้การควบคุมปริมาณน้ำในนาเพื่อคุมหญ้า
ทำให้ปลอดสารเคมีได้ ปลอดภัยทั้งคนปลูก คนกิน
เกษตรทฤษฎีใหม่อำเภอเมืองนครนายก เกษตรทฤษฎีใหม่คือ เกษตรทฤษฎีใหม่สรุป
การเกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรทฤษฎี ใหม่หมาย ถึง เศรษฐกิจพอเพียงทฤษฎีใหม่ เกษตรทฤษฎีใหม่โมเดลเศรษฐกิจพอเพียงมีอะไรบ้าง ลักษณะเศรษฐกิจพอเพียง ตัวอย่างเศรษฐกิจพอเพียง           
การดำเนินงานตามทฤษฎีใหม่มี 3 ขั้นตอน คือ
ผลงานของเรา
1 ) การผลิต ให้พึ่งตนเองด้วยวิธีง่าย ค่อยเป็นค่อยไปตามกำลัง ให้พอมีพอกิน
2 ) การรวมพลังกันในรูปแบบ หรือ สหกรณ์ ร่วมแรงร่วมใจกัน ในด้านการผลิต การตลาด ความเป็นอยู่ สวัสดิการ การศึกษา สังคมและศาสนา
3 ) การดำเนินธุรกิจโดยติดต่อ ประสานงาน จัดหาทุนหรือแหล่งเงิน
ในขั้นแรกที่เป็นการผลิต ให้แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ตามอัตราส่วน 30 : 30 : 30 : 10 ดังนี้
ขุดสระเก็บกักน้ำ
พื้นที่ประมาณ 30% ให้ขุดสระเก็บกักน้ำ เพื่อให้มีน้ำใช้สม่ำเสมอตลอดปี โดยเก็บกักน้ำฝนในฤดูฝน และใช้เสริมการปลูกพืชในฤดูแล้ง
ปลูกข้าว
พื้นที่ประมาณ 30 % ให้ปลูกข้าวในฤดูฝน เพื่อใช้เป็นอาหารประจำวันสำหรับครัวเรือนให้เพียงพอตลอดปี โดยไม่ต้องซื้อหาในราคาแพง เป็นการลดค่าใช้จ่าย
ปลูกผลไม้ ไม้ยืนต้น พืชไร่ พืชผัก
พื้นที่ประมาณ 30 % ให้ปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชไร่ พืชผัก พืชสมุนไพร ฯลฯ อย่างผสมผสานกัน และหลากหลายในพื้นที่เดียวกัน
เป็นที่อยู่อาศัย และอื่นๆ
พื้นที่ประมาณ 10 % ใช้เป็นที่อยู่อาศัย เลี้ยงสัตว์ ถนนหนทาง คันดิน โรงเรือนและสิ่งก่อสร้างอื่น๐ รวมทั้งคอกเลี้ยงสัตว์ เรือนเพาะชำ ฉางเก็บผลิตผลการเกษตร ฯลฯบริการขุดเจาะน้ำบาดาลอำเภอเมืองนครนายก เพื่อนำมาทำน้ำประปาใช้ภายในบ้าน
ช่างบาดาลอำเภอเมืองนครนายก รับปรึกษางานระบบประปา อบต หมู่บ้าน โรงงานทำน้ำดื่ม โครงการบ้านจัดสรร โรงแรม รีสอร์ท ผลงานเจาะบาดาลของเรา
เจาะน้ำบาดาลปลูกพืชอำเภอเมืองนครนายก ทำการเกษตร นาข้าว พืชผัก ไร่ผลไม้ สวนยางพารา
มันสัปหลัง สวนทุเรียน อื่นๆ

ขุดบ่อบาดาลเลี้ยงสัตว์อำเภอเมืองนครนายก ปศุสัตว์ ฟาร์มหมู ฟาร์มไก่ และอื่นๆ ในอำเภอเมืองนครนายก
รับสำรวจหาแหล่งน้ำบาดาลอำเภอเมืองนครนายก ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ให้คำปรึกษา
ซ่อมบ่อบาดาลอำเภอเมืองนครนายก เป่าบ่อ ล้างบ่อ ซ่อมแซมบ่อ ราคาเป็นกันเองให้บริการถมดินอำเภอเมืองนครนายก ถมที่ ถมดินสร้างบ้าน หน้าดินปลูกต้นไม้ ราคาถูก ดินบ่อ ดินดาน ดินดำ ดินลูกรัง ดินซีแลค เราให้บริการได้ ขายเป็น คันละ คิวละ เช่าเครื่องจักร
บริษัทรับขุดสระโคกหนองนาโมเดลอำเภอเมืองนครนายก

รับเหมาถมที่ดินอำเภอเมืองนครนายก
ถมที่สร้างบ้านอำเภอเมืองนครนายก
ถมที่ดินราคาอำเภอเมืองนครนายก
ถมที่ราคาอำเภอเมืองนครนายก
รับเคลียร์ริ่งพื้นที่อำเภอเมืองนครนายก
บริการให้เช่ารถแบคโฮอำเภอเมืองนครนายก
รับเหมาขุดสระอำเภอเมืองนครนายก
รับจัดหาหินฟรีฟอร์มตามต้องการ
จำหน่ายหินจัดสวนอำเภอเมืองนครนายก หินกาบ หินมอส หินชั้นทำน้ำตก หินเทียมทางเดิน หินเทียมแปะผนัง หินแกลบตู้ปลา หินกรองน้ำ ทางเดินลายไม้เทียม ลายตอไม้ หมอนไม้เทียม ชุดโต๊ะนั่งสนาม หินซีฟอร์ม ผลงานของเรา
ขายส่งหินมอสราคาถูกอำเภอเมืองนครนายก
ขายส่งหินฟองน้ำราคาถูกอำเภอเมืองนครนายก
ขายหินกาบราคาส่งอำเภอเมืองนครนายก
ขายหินชั้นทำน้ำตกใกล้ฉันอำเภอเมืองนครนายก
ขายก้อนหินใหญ่จัดสวนอำเภอเมืองนครนายก
แหล่งรวมหินจัดสวนอำเภอเมืองนครนายก
หินประดับสวนอำเภอเมืองนครนายก

 
          
            


โคกหนองนาโมเดลอำเภอเมืองนครนายก
โคกหนองนาโมเดลดงละคร
โคกหนองนาโมเดลดอนยอ
โคกหนองนาโมเดลท่าช้าง
โคกหนองนาโมเดลท่าทราย
โคกหนองนาโมเดลนครนายก
โคกหนองนาโมเดลบ้านใหญ่
โคกหนองนาโมเดลพรหมณี
โคกหนองนาโมเดลวังกระโจม
โคกหนองนาโมเดลศรีจุฬา
โคกหนองนาโมเดลศรีนาวา
โคกหนองนาโมเดลสาริกา
โคกหนองนาโมเดลหินตั้ง
โคกหนองนาโมเดลเขาพระ